Ogłoszenia

Informacja dla właścicieli akcji

Informacja dla właścicieli akcji imiennych serii A,B,C i D spółki Polskie Centra Handlowo- Usługowe S.A.

Zarząd PCHU S.A ponawia prośbę o uaktualnienie danych do doręczeń w rejestrze akcjonariuszy. Prosimy o kontakt osobisty w siedzibie spółki:

01-710 Warszawa, ul Włościańska 35a, lub telefonicznie 022 6636306, jr@kph.pl , zarzad@pchu.pl

Prezes Zarządu PCHU S.A.

Jan Rakowski

Ogłoszenia

PISMO-UAKTUALNIENIE-NAZWY-FIRMYPobierz